Par skolu

 

  •  no 1989. g. skolas direktore A. Karčevska
  • vietniece izglītības jomā I. Štagere
  • visiem skolotājiem augstākā izglītība
  • skolā strādā 3 maģistri
  • 4 skolotāji skolas absolventi
  • no 2003./04.m.g. skolā darbojas 5 un 6 gadīgo bērnu pirmskolas apmācības grupa
  • 2017./18. m.g. skolā
          strādā 15 skolotāji
          mācās 62 skolēni
          pirmskolas grupu apmeklē 16 bērni