Mācību darbs un ārpusstundu darbs

2017./18. m.g.
 
 
 
2016./17. m.g.
1. semestris -labas sekmes mācībās
Ilva Juhneviča, Oskars Macenko
Kristers Kivriņš, Eva Kurme, Antra Macenko, Keitija Patrīcija Kokina, Vairis Trubiņš
 
 2015./16. m.g. 
I semestra vidējā atzīme - 7,5 un vairāk
  Ilva Juhneviča, Margarita Džeriņa
   1. klase - labas sekmes:  Eva Kurme, Kristers Kivriņš

II semestra vidējā atzīme 7,5 un vairāk
   Oskars Macenko, Liene Sparāne, Brigita Rubine, Ilva   
   Juhneviča Bronzas liecība (7,93), Margarita Džeriņa
   Sudraba liecība (8,44)
   1. klase- labas sekmes: Eva Kurme, Kristers Kivriņš 
2014./15.m.g.
Tituls "Gada skolnieks"
 1.- 4. klase     Olita Dmitrijeva
5. - 9. klase    Margarita Džeriņa
Konkurss "Mana spožā liecība"
Sudraba liecība - vidējā atzīme 8,16 - Margarita Džeriņa
Bronzas liecība - vidējā atzīme 7,8 - Olita Dmitrijeva, Ilva Juhneviča

 

macas