Aktualitātes

 2017./2018. m.g.

 

 

 

 

 

 

2017./18. m.g.

  • Erasmus + projekts turpinās arī šogad. Skolotājas Jolanta Macenko un Silvija Rubine septembra pirmajā nedēļā devās uz saulaino Spāniju. Par notikušo šajā braucienā lasiet lapā Mācību darbs, ārpustundu darbs/ Projekti. 
  •  Jaunais mācību gads ir sācies ne tikai ar mācību stundām, bet arī ar dažādiem pasākumiem. Pirmais no tiem ir "Zemnieku diena". Diena sākās ar vingrošanu svaigā gaisā. Kopā ar Latvijas skolām piedalījāmies Olimpiskajā dienā . Par turpmākajiem notikumiem stāsta Markusa mamma Elita Mainule: "22. oktobrī sākas astronomiskais rudens un Zemnieku diena Pelēču pamatskolā. Klašu grupas devās meklēt kontrolpunktus." Tur skolēnus gaidīja kāds pagasta saimnieks, lai uzdotu kādu uzdevumu, saistītu ar saimniecības darbiem. "Pozitīvais, ko deva uzdevumi: orientēšanās, sistemātiskums, domāšana, zināšanas, dabas novērošana, aktīvas kustības- pārgājieni no viena punkta uz otru, kolektīva satuvināšanās, vienotība, izpalīdzība, prieks par padarīto." Skolas gaitenī bija izvietota dārzeņu izstāde. Pēc orientēšanās darbiem daudzi skolnieki gatavojās tirdziņam. Pārdeva un pirka visu, ko bija sagatavojuši vecāki kopā ar bērniem. "Piepildīta, aktīva, pozitīvu emociju iegūstoša diena Pelēču pamatskolā. LIela pateicība organizētājiem - skolotājiem, vecākiem, skolas personālam. It īpaši skolotājai Sandrai un skolas pašpārvaldei. Ar cieņu un pateicību - Elita ."
 
 
 
 
 
  
 
 
 Mārtiņam gaili kāvu
Vaskotām kājiņām,
Lai aug mana rudzu druva
Zeltītām vārpiņām.  
               (L.t.dz.)
 
    Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
   Vecāku padome organizēja Mārtiņdienas pēcpusdienu 1.- 6. klases skolēniem. Divas čigānu sievas pastāstīja par tradīcijām, kas saistās ar šo dienu. Visi kopā gāja jautrās rotaļās. Bija sarūpēts cienasts un balvas maskotajiem ķekatniekiem. Paldies mammām  Ilzei Skuķei un Ingūnai Višņevskai, kā arī visiem vecākiem, kuri parūpējās par maskām. 
   Jauki, ka folkloras tradīcijas atgriežas mūsu skolā!
 
 
 
 
 
 
 Starptautiskā skolotāju tikšanās Latvijā Erasmus projektā "The Sunny Side Up". 22. -26. janvāris.
 (Lasīt sadaļā Mācību darbs , ārpusstundu darbs/ Projekti)
 
 
 
 
 
   2016./17.m.g. 
Sastapšanās prieku nosaka nevis pasaulīgās vērtības un praktiskie labumi, bet gan vārdos neizsakāma noskaņa un izstarotā labestība. 
                                                       /Z. Mauriņa/
 
1. septembris - tie ir satikšanās svētki... Lai labestīgs satikšanās prieks valda starp skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem!
Skolas pagalmā pulcējas skolēni, skolotāji, vecāki un ciemiņi. Ziedi, ziedi, ziedi... Visapkārt valda rudenīgs satraukums. Skolas saimē tiek uzņemti desmit braši pirmklasnieki. Sagatavošanas grupas skolotājas Dace un Gita kopā ar pirmklasniekiem  ir sagatavojušas burvīgu apsveikumu, parādot, ka viņi prot gan dziedāt, gan runāt dzejoļus. Apsveikuma vārdus saka skolas direktore A. Karčevska,  Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja I. Stašulāne, Preiļu novada domes deputāts un skolas vecāku padomes priekšēdētājs  D. Valainis. Skolnieki tiek iepazīstināti ar saviem klases audzinātājiem. Pirmā audzināšanas stunda nu var sākties.
 
23. septembris - Sadarbojoties Preiļu GB un Pelēču bibliotēkai plkst 12.30 skolā viesosies dzejniece, scenāriste, tekstu autore un kultūras darbiniece Ineta Atpile-Jugane un jaunā latgaļu dzejniece Anita Mileika.
 
30. septembris. Kā katru gadu pirms Skolotāju dienas, kuru atzīmē oktobra pirmajā svētdienā, skolā tika organizēta skolēnu pašpārvaldes diena. Skolēni iejutās skolotāju lomā. Viņi vadīja stundas. Skolēnu padome kopā ar 9. klases skolēniem sagatavoja apsveikumu skolotājiem.
Četri skolotāji atzīmēja darba jubilejas - M. Zīmele 35 gadi, O. Šņepsts -25 gadi,  G. Brūvere -10 gadi, S. Stendere- Šteinberga -  5 gadi. Apsveikt skolotājus bija ieradusies arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja M. Plivda.
 Skolotājs ir atklājējs - viņš skolēniem parāda jaunus apvāršņus un iemāca, ka dzīvē ir arvien jauni, neatklāti apvidi, kuros slēpjas neizsmeļami dārgumi.
 
Smelta no apvārsnī gulošā sila,
Cerību krāsa allaž ir zila.
Kamēr elpojam, dzīvojam, esam,
Dziļi sirdī šo krāsu nesam!
                              /A. Skalbe/
Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!
 
Ar 3. oktobri skolā sākas ārstnieciskā vingrošana kopā fizioterapeiti A. Sudniku. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās.
 
 Kā katru gadu, arī šogad, no 10.-14. oktobrim Latvijas skolās tika organizēti dažādi Karjeras nedēļas pasākumi. Pirmdien mūsu skolā viesojās Elita Mainule (Markusa mamma). Viņa 6.-9. klašu skolēnus iepazīstināja ar veterinārārsta profesiju, pastāstīja par savām dziednieces spējām. Šajā dienā Ilva, Amanda, Anastasija piedalījās PVĢ Karjeras nedēļas atklāšanas pasakumā. Otrdien 7.-9. klases brauca uz Preiļu Vēstures muzeju tikties ar Rēzeknes metālapstrādes dizaina pasniedzēju N. Kudiņu un audzēkņiem. Skolēni zīmēja savu nākotnes profesiju. Labākie darbi piedalījās Bērnu un jauniešu centra konkursā "Kad es izaugšu liels..." Ceturtdien skolā notika SP pasākums "Atklāj īsto! " Piektdien 8. klases skolēni apciemoja Aizkalnes bibliotēku, kur strādā Viktora mamma Rita Džeriņa. Nedēļas noslēgumā Skolēnu padomes pārstāvji Anastasija un Lāsma prezentēja Karjeras nedēļas pasākumus Preiļos.

 Pelēču pamatskolai 25!
25. decembrī plkst 17.00 visi bijušie pedagogi un absolventi tiek mīļi gaidīti skolas salidojumā.
Vēlams pieteikties pa telefoniem 27029268, 26425113. Dalības maksa 3 eiro.
 
  11. novembris, 18. novembris - tie ir mūsu valsts Latvijas svētki.
   Skolā notika vairāki pasākumi. 1.- 4. klašu skolēni skolotājas S. Stendere-Šteinbergas vadībā rotāja trauciņus. Mājās kopā ar ģimeni tajos tika aizdegtas svecītes, pieminot mūsu valsts cīnītājus Lāčplēša dienā.
  Vecāko klašu skolēni devās ciemos pie zemessargiem Preiļos. Vakarā piedalījās lāpu gājienā.
  Skolā notika "Lācplēšu cīņa". Vecāki ar zēniem piedalījās jautrās stafetēs. Paldies tētiem M. Klodānam, A. Guzam un V. Zīmelim, kuri piedalījās šajā pasākumā. 
  Vēstures skolotāja A. Karčevska vecāko klašu skolēnus aicināja uz konkursu, lai viņi varētu parādīt savas zināšanas par Latviju.
  Kā katru gadu Pelēču KN tika skandētas dziesmas un dejotas dejas, kopā ar vecākiem un pagasta iedzīvotājiem svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 98 gadadienu.

    

   No 6.-10. martam skolā bija  Vecāku nedēļa. Šajā nedēļa notika arī skolas vecāku kopsapulce, kurā piedalījās skolas psiholoģe Līga Tumašova un runāja par drošību internetā. Katrs interesents varēja apmeklēt nodarbības skolā, tikties ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Nedēļas noslēgumā skolēni savus vecākus priecēja ar jaukām deju kustībām  "Ritmikas rītā". Vislabāk veicās 6. un 1.  klases skolēniem. Viņi nopelnīja ekskursiju, kuras maršruts nu ir pašiem jāizlemj.

      

  2015./16.m.g.
 
Vēl jāieliek ceļasomā kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma, par to, kas būšu es rīt.
Lai sakrātā saules gaisma, man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties un vienmēr teikt možu "labrīt!".  

31. augusts- 5. septembris piedalīšanās  Erasmus+I KT kursos Portugālē ( skat. Projekti)

1. septembris - Zinību diena. Skumji, ka aizgājusi vasara. Bet ar atkalredzēšanās prieku savu ritējumu uzsāk jaunais mācību gads. Zinību dienā pulcējāmies uz svinīgo līniju, kurā visus uzrunāja skolas direktore Anna Karčevska, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, Preiļu novada izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un skolas padomes pārstāvji. Svinīgajā līnijā uzstājās 9. klase, folkloras kopa "Peliecīši". Kā ierasts, arī šogad, skolā īpaši tika uzņemti 12 pirmklasnieki.

11.septembrī  Dzejas dienas Raiņa muzejā "Jasmuiža" Raiņa 150 jubilejas svinības, izstāde, Raiņa dzeja rotaļās.  11.septembrī    Raiņa jubilejai veltīts pasākums pirmskolas sagatavošanas grupai Pelēču pagasta bibliotēkā  14. septembrī    Dzejas dienas Jasmuižā. Rainis, Rīta dziesma. Piedalās aktieri Ivars Puga, Uldis Siliņš, komponists Jēkabs Nīmanis. Aktieri runāja Raiņa dzeju un stāstīja par Jāni Pliekšānu jaunībā- par pirmajām mīlestibas un jaunības degsmes jūtām uz istabmeitu, par J. Pliekšāna mēģinājumiem rakstīt dzejoļus un ļoti paškritisko attieksmi pret paša radošo darbu, par to, kā jaunais dzejnieks sevi kritizēja. Bieži sevi sauca par muļķi un neveiksminieku. Nedaudz stāstīja par tēva Krišjāņa Pliekšāna un dēla Jāņa Pliekšāna (vēlāk dzejnieka Raiņa) attiecībām, darbiem Jasmuižā.
17. septembris Dzejas stunda skolā 5., 6., 7. klasei "Raiņa dzeja bērniem" 

Mācību ekskursija vizuālajā mākslā. Gatavojoties 2018. gada Latvijas Republikas simtgadei, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 2015. gadam izstrādājis projektu - aktivitāšu kopumu "Sveicinu Latviju", kura saturu veido  muzejpedagoģiskas programmas skolām, stingri saistītas ar Valsts izglītības satura centra noteiktajiem mācību standartiem. Programmas galvenais uzdevums ir formālajā mācību procesā, izmantojot daudzveidīgus mācīšanas paņēmienus, netradicionālā veidā stimulēt katru skolēnu apgūt zināšanas un rast izpratni par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu, just lepnumu par savu novadu, veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai , saglabāt latviskumu. Skolotāja A. Vilcāne noorganizēja braucienu uz Preiļu muzeju, kur skolēni veica dažādas aktivitātes šīs programmas ietvaros. 5.,6., 8. klašu jaunieši darbojās ar mālu, iepazina tā struktūru, praktiski veidoja konkrētus priekšmetus, podnieka Raivo Andersona vadībā. Skolēni apskatīja Polikarpa Čerņavska muzeja ekspozīciju, iepazinās ar Latvijas labāko ainavistu darbiem, tikās ar godalgotās gleznas autoru mākslinieku R. Muzi. 2., 3., 4. klašu skolēni "Superīgā sēņošana skulptūru dārzā"  muzejpedagoģiskās programmas "Gribēt zināt, varēt darīt" ietvaros, aizrautīgi iesaistījās muzeja darbinieču Silvijas Ivanovskas un Inetas Sparānes vadītajās nodarbībās, meklējot sēnes, tās atpazīstot un veidojot no māla. Iepazinās ar muzeja krājumu daudzveidību. Apskatot Latvijas labāko ainavistu darbus skolēni veica skoltājas uzdoto uzdevumu- izvēlēties gleznu, kura labāk patīk un uzzīmēt tās skici.  Muzeja telpās apskatīja ekspozīciju veltītu gleznotājam Jāzepam Pīgoznim.

28. septembris.  Miķeļdienas priekšvakarā mums ir gods un patiess prieks satikties ar raitā dejas soļa un skanīgo dziesmu izpildītājiem, kuri šovasar pieskandināja Rīgu XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pie mums ciemojās Salas folkloras kopa „Dzeipureņš”,  Vārkavas vidusskolas folkloras kopa „Volyudzeite” un mūsu skolas folkloristi „Peliecīši”. Miķeļi ir rudens saulgriežu laiks. Šos svētkus sauc arī par Rudenājiem, Apjumībām, Appļāvībām un Jumja dienu. Tie ir rudens ražas novākšanas svētki. Miķeļdienai ir zināma līdzība ar dziesmu un deju svētkiem. Miķelītis nāk katru gadu, bet dziesmu un deju raža tiek vākta ik pēc četriem gadiem.

Tieši pirms rudens salnām, septembra pēdējā nedēļā, skolas saimi un ciemiņus priecēja skolotāju un audzēkņu veidota ziedu izstāde "Sēnes aug ap Miķeļiem"

2. oktobris-Skolotāju diena skolā. Īpašu noskaņu savu skolotāju profesionālajos svētkos radīja Skolēnu pašpārvalde. Ieejot skolā skolotāji tika sveikti ar ziediem un laipni pavadīti uz darba telpu. Turpinājumā sekoja svētku līnija, kurā skolotājus sveica 12. Saemas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Ar dziesmām un dzejoļiem uzstājās 9. klases skolnieki, kuri dienas gaitā iejutās skolotāju lomā. Kā pārsteigums no Skolēnu pašpārvaldes koncerta noslēgumā bija vieskolektīvs POP grupa "Lāsītes" un viņu skolotāja Daina Erte no Preiļiem. Pēc koncerta 9. klases skolēni vadīja stundas skolas audzēkņiem. Skolotāji noklausījās skolas padomes pārstāves Elitas Mainules lekciju "Vārda nozīme"
No 1.- 8. oktobrim mūsu skolā tika apskatīti dažādi drošības jautājumi. Drošības nedēļas ietvaros sākumskolas skolnieki devās iepazīties ar Preiļu ugunsdzēsēju darbu. Audzināšanas stundās pārrunāja uzvedības noteikumus uz ielām un ceļiem. 7. klases skolēni un skolotāja M. Zīmele gatavojās konkursam "Esi drošs-neesi pārdrošs". Pirmajā kārtā komanda no 109 grupām ir tikusi 20 labāko skaitā no Latvijas skolām. Nu sākas lielākais darbs, jo 22. oktobrī sekos brauciens uz Rīgu. Lai jums veicas!
12.-16.. oktobris. Lai aicinātu skolas jauniešus laicīgi domāt par savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju, 20 Latvijas pilsētās notika Karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir "Atver profesijas durvis". Pasākumu jau ceturto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. Mūsu skolā tika organizēta tikšanās ar mežzini E. Skuķi. Skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību "Jāņumājas", kur viņus laipni sagaidīja saimnieki V. Livmanis un L. Brice. 5. klase ciemojās pie dravnieces I. Dekterjovas . Jau iepriekšējā nedēļā sākumskola iepazinās ar ugundzēsēju darbu. 6.-9. klašu skolēni apciemoja Probācijas dienestu Preiļos. Pasākuma noslēgumā Preiļos 9. klases skolēni un sk. O. Šņepsts prezentēja Karjeras nedēļā paveikto un redzēto.


 22. oktobris. Apsveicam 7. klases komandu "Drošie" ar veiksmīgu startēšanu konkursā "Esi drošs- neesi pārdrošs" Rīgā. Viņi  iekļuva labāko desmitniekā. Lai jums veicas finālā!

Patriotu nedēļa mūsu skolā. Pasākumu ciklu veltītu mūsu valsts 97. dzimšanas dienai iesākām ar ekskursiju uz Rīgu 28. oktobrī, kur apmeklējām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Stūra māju- padomju okupācijas laika represīvo iestāžu jeb VDK cietumu. Apmeklējām Brīvības pieminekli, kur vērojām Goda sardzes maiņu, apskatījām Melngalvju namu - pašreizējā prezidenta darba vietu, Vecrīgā pabijām Doma baznīcā, nofotografējāmies pie Rolanda statujas.                                              11. novenbrī Lāčplēša dienas rītu sākām ar sveču iedegšanu un lentīšu locīšanu, izdalīšanu visam skolas kolektīvam. Turpinājumā vēstures kabinetā 9. klases audzēkne Margarita Džeriņa mūs iepazīstināja ar prezentāciju par Lāčplēša dienas vēsturi un Lāčplēša kara ordeni. Pasākumā piedalījās un uzrunu teica atvaļinātais Preiļu 35. zemessardzes bataljona komandieris Donāts Valainis. Mūzikālu apsveikumu sniedza vokālais ansanblis. Visi kopīgi noskatījāmies filmu par Latvijas valsts simboliem.       11. novembrī skolas zēniem vēstures skolotāja Anna Karčevska un dabaszinību skolotāja Silvija Rubine bija organizējušas  konkursu "Mazie Lāčplēši". Konkursa laikā skolēni demonstrēja savas zināšanas Latvijas vēsturē, dabaszinībās un sacentās spēka vingrinājumos. Pēcpusdienā 6.-9. klašu skolēni piedalījās Preiļu novada organizētajā Lāpu gājienā.                                                                                  12. novembrī otrā stunda 6.-9. klasēs bija sava Pelēču novada vēstures stunda, kuru vadīja PVULM muzeja vēsturnieks Vadims Maksimovs. Šajā pašā dienā 6.-9. klašu skolēni apmeklēja Preiļu Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona darbības vietu, kur Valērija Pastara (jaunsardzes instruktors) vadībā iepazinām Lāčplēša ordeņa kavaliera - novadnieka Ignata Beča piemiņas istabu. Skolēni iepazinās ar zemessardzes darbu, ikdienu, aprīkojumu, ieročiem.                                                 17. novembrī Patriotu nedēļai veltīto pasākumu ciklu noslēdzām ar skaistu un patriotisku svētku sarīkojumu Pelēču pagasta kultūras centrā.                                Patriotu nedēļas organizatore vēstures skolotāja Anna Karčevska
 
 Decembris Ziemassvētku gaidīšanas mēnesis. Pirmajā nedēļā tika iesvētīti pašgatavotie Adventes vainagi. Pasākumā piedalījās Nīdermuižas katoļu draudzes prāvests Antons Aglonietis. Dziesminiece Džeina  no Vārkavas novada un Anna Briška no Preiļiem ar skaistām dziesmām radīja Adventa noskaņu.
Skolā darbojās Rūķu darbnīcas, kuras vadīja skolotāja Dace Utināne, skolēnu māmiņas Evita Kivriņa un Everita Raščevska un vecmāmiņa Silvija Putāne. Tapa jauki vainagi, gaisīgas sniegpārsliņas telpu rotāšanai, mīļi apsveikumi tuviniekiem un gardas piparkūkas.
14. decembrī 2., 3., 4. klases skolēni kopā ar skolotāju Annu Vilcāni devās uz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Tika skatīta Vladislava Paura darbu izstāde "Akvarelis", Albīnes Ancānes jubilejas izstāde "Sīki raksti, smalki diegi, daiļa pati rakstītāja". Aktīva dalība izglītojošo programmu ietvaros "5 diegi, 3 dzīpari", kā arī 3. klases skolēniem mācoties gatavot puzurus "Tiru, viru, nāk no pļavas, vienā kājā karājas".
12. decembrī jauku pārsteigumu sagādāja Rūķi no Rīgas. Viņi priecēja bērnus ar jautrām spēlēm, rotaļām un vienreizējām dāvanām.
Semestris noslēdzās ar pasākumu "Ziemassvētki rūķu gaumē". Koris, vokālais ansamblis un folkloras kopa "Peliecīši" skandēja svētku dziesmas. Dejotāji rādīja raito dejas soli. Katra klase Ziemassvētku vecītim bija sagatavojusi savu priekšnesumu, lai varētu saņemt gardos konfekšu maisus. Arī mazie "Taurenīši" un "Bitītes" jautri dziedāja un gāja rotaļā. Tika sumināti skolas čaklākie skolnieki, kuru vidējā atzīme ir 7,5 un vairāk - Margarita Džeriņa un Ilva Juhneviča. Labas zināšanas ir uzrādījuši arī 1. klases skolnieki Eva Kurme un Kristers Kivriņš.  Par labu un apzinīgu uzvedību tika sveikta Margarita Džeriņa. Un pats jaukākais, šajā pasākumā bija ļoti daudz vecāku. Kā jau Ziemassvētkos pieklājas, bija ieradušies ķekatnieki un pārsteidza visus ar jautrām rotaļām.

 Nu pirmais semestris ir beidzies. Tiek saņemtas liecības. Pēdējā skolas dienā katra klase svinēja svētkus ar jautrām rotaļām un priekšnesumiem. 6.-9. klases skolēni pavadīja burvīgu dienu Daugavpils slidotavā un baseinā.

 Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tad ir Ziemassvētku laiks...

  Lielā Talka aicina piedalīties konkursā. Talkas sauklis " Latvijai būt zaļai." Mūsu skola ir pieteikusies šim konkursam. Sākot ar 6. martu skolā sākas dažādas aktivitātes saistītas ar vides jautājumiem.

 Pirmdiena 14.00 Izglītojošs pasākums skolēniem un vecākiem "Bateriju ceļš"
Otrdiena         "Saudzēsim zaļo rotu", ikgadējā makulatūras vākšanas akcija. Visu 
                      dienu sveram, apkopojam, analizējam
Trešdiena         Sagaidīsim pavasara putnus. Kopā ar tēviem taisām putnu būrīšus un
                      izvietojam skolas ābeļdārzā.
Ceturtdiena      Veselīga uztura diena. Kopā ar māmiņām prezentējam un apspriežam
                      veselīga uztura nozīmi mūsu dzīvē
Piektdiena 8.30 skolas zālē kopā ar vecākiem, skolas darbiniekiem - Rīta rosme
               9.00 Ritmikas rīts
               10.00 izglītojošs pasākums par daiļdārzu ierīkošanu
                       8., 9. klasesprezentācija "Par atkritumu šķirošanu"
Līdz 10. aprīlim vācam balsojumus par savu video.
 
 4. aprīlī Preiļu 1. pamatskola aicināja Preiļu un Riebiņu novadu 8. klašu skolēnu komandas kopīgi svinēt Kvadrātsaknes dienu, kura ir tikai 9 reizes gadsimtā (4x4=16). Pelēču pamatskolu pārstāvēja komanda "Pūcēni"- M. Džeriņa, R. Kivriņš. O. Mihailova, N. Karpušenko no 9. klases un D. Konstantinovs un A. Karčevskis no 8. klases. Komandas devās aizraujošā ceļojumā matemātikas, dabaszinību, mākslas un mājturības pasaulē. Matemātikas stacijā "Skaitļi valda pār pasauli", fizikas stacijā "Ciemos pie Einšteina", ģeogrāfijas stacijā "Ieraugi! Atpazīsti! Atzīmē!", ķīmijas stacijā "Ne viss ir zelts, kas spīd!", bioloģijas stacijā "Bioloģijas labirintos", muzeja stacijā "Mākslas lietpratējs". Kamēr katras skolas komandas četri skolēni ceļoja matemātikas un dabaszinātņu labirintos, pārējie dalībnieki gādāja par garšīgiem svētku pārsteigumiem mājturības stacijā "Cepu, cepu gardumiņu!" Mūsu skolas meitenēm izdevās izcept brīnišķīgu rozīšu kvadrātsakni. Pelēču pamatskolas komandai vislabāk veicās matemātikas, fizikas un ķīmijas stacijās. rezultātā komanda ieguva 3. vietu. Pasākums noslēdzās ar grandiozu pīrāgu parādi, tējas dzeršanu un dalīšanos iespaidos par piedzīvoto.

Lai smaržo vasaras skaistums,
Lai debesis atvērtas stāv,
Lai varavīksne laistās,
Lai brīnumiem gala nav...