Pedagogi

 

 

Skolotāji

Audzināmā klase un mācību priekšmeta skolotājs

Anna Karčevska

Direktore,

vēstures skolotāja

Ināra Štagere

Direktores v.i.j.,

matemātikas skolotāja 5.-9.kl.

Silvija Rubine

7.kl. audzinātāja;
bioloģijas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Jolanta Macenko

5. kl. audzinātāja;
angļu valodas skolotāja

Elvīra Spūle

2. kl. audzinātāja;
2. kl. latviešu v., matemātika, dabaszinības, sociālās z., mājturība, vizuālā m.
mājturības skolotāja  5.-9. kl.

Gita Brūvere

 1., 4. kl. audzinātāja;
1. kl. latviešu v., matemātika,  
 sociālās z.
1., 4. kl. dabaszinības,
mājturība, vizuālā m.
1., 2. kl. ētika
5. kl. latviešu v., literatūra

Aleksandra Masļakova

fizika

Dace Utināne
pirmskolas skolotāja

Gita Kurme

pirmskolas skolotāja;
mūzika pirmskolā

Osvalds Šņepsts

sporta 1.-9.kl.,
mājturības skolotājs  5.-9.kl.

Romualds Kairāns

mūzikas skolotājs

Anna Vilcāne

vizuālā māksla 5.-9.kl.
kristīgā mācība 1.-3. kl.

Marija Zīmele

6. kl. audzinātāja
krievu valoda 6.-9.kl.
literatūra, latviešu valoda 6.-9.kl.

Ruta Dzene

3. kl. audzinātāja;
3. kl. latviešu v., matemātika, dabaszinības, sociālās z., ētika, mājturība, vizuālā m.

Silvija Putāne

pirmskolas skolotāja palīgs

Sandra Stendere-Šteinberga

8., 9. kl. audzinātāja
4.-9. kl. sociālās z.
4. kl. matemātika, latviešu v.