Pedagogi

 

 

Skolotāji

Audzināmā klase un mācību priekšmeta skolotājs

Anna Karčevska

Direktore,

vēstures skolotāja

Ināra Štagere

Direktores v.i.j.,

matemātikas skolotāja 5.-9.kl.

Silvija Rubine

7.kl. audzinātāja;
bioloģijas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Jolanta Macenko

5. kl. audzinātāja;
angļu valodas skolotāja

Elvīra Spūle

2. kl. audzinātāja;
2. kl. latviešu v., matemātika, dabaszinības, sociālās z., mājturība, vizuālā m.
mājturības skolotāja  5.-9. kl.

Gita Brūvere

 1., 4. kl. audzinātāja;
1. kl. latviešu v., matemātika,  
 sociālās z.
1., 4. kl. dabaszinības,
mājturība, vizuālā m.
1., 2. kl. ētika

Aleksandra Masļakova

fizika

Dace Utināne
pirmskolas skolotāja

Gita Kurme

pirmskolas skolotāja;
mūzika pirmskolā

Osvalds Šņepsts

sporta 1.-9.kl.,
mājturības skolotājs  5.-9.kl.

Romualds Kairāns

mūzikas skolotājs

Anna Vilcāne

vizuālā māksla 5.-9.kl.
kristīgā mācība 1.-3. kl.

Marija Zīmele

6. kl. audzinātāja
krievu valoda 6.-9.kl.
literatūra, latviešu valoda 6.-9.kl.

Ruta Dzene

3. kl. audzinātāja;
3. kl. latviešu v., matemātika, dabaszinības, sociālās z., ētika, mājturība, vizuālā m.

Silvija Putāne

pirmskolas skolotāja palīgs

Sandra Stendere-Šteinberga

8., 9. kl. audzinātāja
4.-9. kl. sociālās z.
4. kl. matemātika, latviešu v.