Skolas padome

Donāts Valainis
Ingūna Višņevska
Biruta Juhneviča
Aina Rubine
Elita Mainule