Skolas padome

Donāts Valainis
Ingūna Višņevska
Biruta Juhneviča
Ilze Skuķe
Elita Mainule