Skolas padome

Ilze Platace
Ingūna Višņevska
Everita Raščevska
Elita Mainule
Kristīne Kokina