Skola 2017./18.

Es paņemšu vasaras sapni un dāliju pielikšu klāt.
Pie dālijas asteres ziedu, lai rudens smaržojot nāk!
Vēl saulgriežu zeltītās saules ar actiņām melnām, kas kvēl,
Bet reibinot liliju kausi stāsta, ka vasaras žēl.
Ver logu uz ābeļu dārzu un brīnumu istabā laid,
Lai vasaras saulainā elpa vēl smaržojot neizgaist.
                                                             (A. Līcīte)
 
 
 
 
22. septembrī "Zemnieku diena".
  • Mācību stundas nenotiks
  • Uz piektdienu nesam savus dārzeņus, augļus - rekordistus vai "jumīšus"- veidosim kopīgu izstādi. Klāt jābūt zīmītei ar nosaukumu un īpašnieka vārdu, nodot dežurantei kancelejā.
  • plkst. 9.00 - Olimpiskā rīta vingrošana skolas pagalmā. ierodamies ērtā, sportiskā apģērbā un apavos.
  • 9.20 - dodamies izzinošā orientēšanās pastaigā pa Pelēčiem. Skolēni iet ar klasi, audzinātāju, vecākiem. Klasēm jāizdomā savu skanīgo saukli un atpazīšanas zīmi.
  • 12.00 - Tirdziņš "Rudentiņš - bagāts vīrs". Jābūt cenu zīmei, jāprot reklamēt savu preci. Piesakāmies līdz piektdienai pie sk. Sandras.
  • 13.00 - Noslēguma līnija

 

Floristikas pulciņa darbus var apskatīt: Mācību darbs un ārpustundu darbs

20. oktobrī 13. 00 skolas vecāku kopsapulce un klašu vecāku sapulces.

 

 

 

 

Svētki klāt!                                                                                    

 

 

Vecāku nedēļa Pelēču pamatskolā.

  • vecāku kopsapulce
  • ritmikas pasākums "100 soļi veselībai"
  • pavasara svētki māmiņām un vecmāmiņām (pirmskolas grupiņa)